завантажувальні пристроїВсі завантажувальні, розвантажувальні або живильні пристрої підлягають технічному огляду. Їх експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт можуть виконувати лише висококваліфіковані спеціалісти з великим досвідом права nadane przez Urząd Dozoru Technicznego.  Uprawnienia te można uzyskać po przez przejście szkolenia z obsługi tych urządzeń, a następnie zdaniu egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. W związku z tym stworzyliśmy idealne kursy z obsługi urządzeń załadowczych, wyładowczych lub podające ładunki w ciągach technologicznych przeładowczych. Podczas naszych szkoleń gwarantujemy profesjonalne przeszkolenie oraz pozytywne zdanie egzaminu za pierwszym razem. Навчання w zakresie załadunku i rozładunku obejmuje kurs w formie wykładów. Ściśle współpracujemy z Urzędem Dozoru Technicznego, dzięki czemu z łatwością można zorganizować termin egzaminów w zależności od potrzeb naszych klientów. Podczas zajęć kursanci otrzymują wszystkie niezbędne materiały metodyczne. Nasi instruktorzy posiadają wieloletnie doświadczenie, a wielu z nich jest ekspertami w swojej dziedzinie. Każdy uczestnik może liczyć na indywidualne podejście. Kursy przeznaczone są zarówno dla osób zaczynające swoją przygodę z urządzeniami załadowczymi i wyładowczymi, ale także dla osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacje. W programie szkoleń uwzględniono następujące zagadnienia: ochrona pracy i przepisy bezpieczeństwa, badania mechanizmów podnoszących i transportu, zasady bezpieczeństwa pożarowego, zgodność z warunkami sanitarnymi i metodami pracy. Kurs dostarcza szczegółowych informacji, z uwzględnieniem zasad ochrony i bezpieczeństwa pracy przy obsłudze urządzeń. Uczestnicy kursu będą znali wszystkie cechy sprzętu wykorzystywanego w tego typu pracach, jak prawidłowo rozmieścić pojazd i mechanizmy w miejscu pracy oraz jak właściwie zorganizować wszystkie procesy. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników niezbędnej wiedzy potrzebnej podczas wykonywania operacji załadunku i rozładunku. Po pomyślnym zakończeniu szkoleń i pozytywnie zdanym egzaminie uczestnicy szkoleń otrzymują standardowe świadectwo uprawniające go do obsługi urządzeń. Po więcej informacji prosimy o зв'язатися з нами.

Технічне обслуговування завантажувальних, розвантажувальних і живильних пристроїв

завантажувальні пристроїWażne miejsce wśród czynności obsługi technicznej maszyn załadowczych i rozładowczych zajmuje system prewencyjnej konserwacji i napraw. Sprzęt magazynowy, w tym sprzęt do załadunku i rozładunku, wymaga regularnej kontroli pod kątem wadliwego działania. Prawidłowe działanie maszyn i urządzeń załadowczych i rozładowczych zapewnia wysoką wydajność i niezawodność. Drobne uszkodzenia, pogorszenie wydajności można naprawić bez większych kosztów, jeśli zostaną wykryte na czas. W zależności od rodzaju usługi, inspekcje i wykrywanie awarii przeprowadzane są zarówno przez specjalnie przeszkolonych pracowników, jak i przez pracowników centrów serwisowych. Osobą bezpośrednio odpowiedzialną za stan techniczny i jej prawidłową eksploatację jest osoba, która obsługuje powierzoną jej maszynę. Zgodnie z obowiązującymi normami system konserwacji prewencyjnej jest zbiorem powiązanych ze sobą narzędzi oraz dokumentacji niezbędniej do utrzymania i przywrócenia odpowiedniej jakości maszyn w określonych warunkach eksploatacyjnych. Jest to również zespół środków organizacyjnych i technicznych zapewniających utrzymanie maszyny w należytym stanie technicznym, obniżenie kosztów eksploatacji i osiągnięcia najniższych kosztów obsługi ładunków. Konserwacja jest to zespół działań, które stwarzają najkorzystniejsze warunki eksploatacji części i podzespołów maszyny, zapobiegając w porę usterkom i usuwając wykryte wady. Naprawa to seria operacji technicznych mających na celu usunięcie usterek powstałych podczas użytkowania maszyn. Konserwacja sprzętu magazynowego obejmuje szereg czynności, które są wykonywane w określonym czasie. Wszystkie prace są regulowane przez producenta i znajdują odzwierciedlenie w dokumentach technicznych dołączonych do sprzętu.  Konserwacja zmianowa wykonywana jest codziennie podczas pracy urządzeń załadowczych zgodnie z zaleceniami producent. Operator sprawdza stan zewnętrzny i wewnętrzny każdej jednostki urządzenia, poziom benzyny, olej, płyn chłodzący, podwozie i napędy. Konserwacja sezonowa urządzeń odbywa się dwa razy do roku, przeważnie jesienią i wiosną. Konserwacja zaplanowana powinna być prowadzona zgodnie z harmonogramem zawartym w dokumentacji technicznej producenta. Przeprowadza się ją po określonej liczbie godzin pracy.

Навантажувально-розвантажувальні та живильні пристрої

завантажувальні пристроїНавантажувально-розвантажувальні та подавальні пристрої застосовують для виконання операцій, пов'язаних із навантаженням, розвантаженням і перевантаженням вантажів. Використання ефективного обладнання дозволяє торгово-складським підприємствам значно оптимізувати та покращити свою діяльність. Всі процеси простіші, без ризику пошкодити транспортування вантажу. Залежно від їх призначення та обсягу робіт можна перерахувати:

Типопис
Зарядні пристрої, яскравіВикористовуються для завантаження різноманітних матеріалів на транспортні пристрої та розміщення їх на складському майданчику, а також для переміщення матеріалів на складах під час сортування та в процесі виробництва. Під час роботи навантажувачі захоплюють матеріали, переміщують їх і вивантажують. Залежно від виду роботи розрізняють машини циклічного і безперервного дії. Циклічні навантажувачі діляться на універсальні, призначені для роботи з різними сипучими і генеральними вантажами, і спеціальні, пристосовані для роботи тільки з певним видом матеріалу.
ШтабелериЦе обладнання використовується, коли необхідно піднімати і розміщувати вантажі на висоті. Вони оснащені підйомним механізмом. У складських операціях використовується багато різних бруківок. Розрізняють штабелери електричні, гідравлічні, електромеханічні та ін.

Запрошуємо зв'язатися з нами та записатися на навчання!