димососи

Безпечне обслуговування пожежної техніки 

Organizujemy szkolenie z konserwacji sprzętu gaśniczego. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie naszych wykładowców i instruktorów, aby mogli Państwo zapoznać się z materiałem/programem zajęć na kursie konserwatora sprzętu gaśniczego. Na naszych zajęciach wykładowcy przeprowadzają ocenę prawidłowego stanu technicznego gaśnic, a także pokazują w jaki sposób można przywrócić ich funkcje użytkowe. Konserwacja tego rodzaju urządzeń wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, dlatego warto być skupionym w stu procentach na naszych zajęciach. 

Obowiązek konserwacji sprzętu gaśniczego 

Każda osoba posiadająca urządzenia przeciwpożarowe czy gaśnice, ma obowiązek poddawać je czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. Nie powinniśmy przeprowadzać przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych rzadziej niż raz do roku, lub lepiej: zgodnie z instrukcją ustaloną przez producenta. W pierwszej fazie powstania pożaru wykorzystuje się podręczny протипожежне обладнання. Потім ми використовуємо вогнегасники, невеликі вогнегасні пристрої або вогняні кулі чи ковдри. Вогняні кулі розсіюють вогнегасний матеріал у радіусі 5 метрів. 

Tematyka szkolenia na konserwatora sprzętu gaśniczego: 

 • etyka zawodowa, 
 • normy i akty prawne, 
 • Здоров'я і безпека w trakcie wykonywania czynności serwisowych, 
 • budowa i działania gaśnic przenośnych i przewoźnych, 
 • czynności serwisowe. 

Пожежно-технічні вимоги 

протипожежне обладнання

Кожен вогнегасник повинен проходити регулярне технічне обслуговування відповідно до рекомендацій виробника. Що стосується стандартів, технічне обслуговування вогнегасників у Польщі має відбуватися кожні 12 місяців, якщо це технік з технічного обслуговування з кваліфікацією портативного протипожежного обладнання. Залежно від типу робіт інтервал технічного обслуговування може бути коротшим. Не всі про це знають, тому варто нагадати ще раз. Технічне обслуговування вогнегасників дозволяється проводити тільки уповноваженим особам! Виробник видає інструкцію з технічного обслуговування, і її слід вважати найвищою! 

Мета навчання в області обслуговування вогнегасників 

Przekazanie wiedzy dotyczącej konserwacji i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego wszystkim naszym słuchaczom. 

Co od nas otrzymasz podczas szkolenia? 

 • Szczegółowe instrukcje dotyczące przeglądów, konserwacji i napraw gaśnic przenośnych i przewoźnych. 
 • Компетенції: знання та вміння, підготовка до іспиту. 

Права 

Після складання іспиту учасник тренінгу отримує сертифікат кваліфікації з обслуговування переносних засобів пожежогасіння. 

Ціна 

Ціна залежить від кількості заявок учасників на наші заняття. Запрошуємо індивідуальних клієнтів та організовані групи. У випадку організованих груп ми пропонуємо доступ до клієнта, якщо є достатня кількість людей. 

konserwacja gaśnic

Де ви можете нас знайти 

Posiadamy ośrodki w różnych regionach Polski. W celu uzyskania dodatkowych informacji – zapraszamy do kontaktu.

Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności: 

 • проведення періодичних та контрольних перевірок ручної пожежної техніки, в тому числі різних видів вогнегасників, 
 • виконання робіт з технічного обслуговування та ремонту, включаючи демонтаж та монтаж обладнання, заміну вогнегасної речовини та маркування обладнання. 

Робота вогнегасника 

Вогнегасник складається з 3 елементів: клапана, вогнегасної речовини і ємності під тиском. Ми поділяємо вогнегасники на типи за їх складом. Ручні вогнегасники працюють шляхом збору вогнегасної речовини всередині них, яка вивільняється до джерела пожежі. 

Обов'язкові перевірки 

Należy regularnie wykonywać przeglądy takich urządzeń jak: 

 • stałe i półstałe instalacje gaśnicze, 
 • hydranty wewnętrzne i związane z nimi elementy instalacji, 
 • gaśnice przenośne i przewoźne, 
 • drzwi i bramy przeciwpożarowe, 
 • пристрої для димовидалення, 
 • instalacje i elementy oświetlenia ewakuacyjnego, 
 • systemy ostrzegawcze i komunikatory głosowe dla potrzeb bezpieczeństwa. 

Щоб перевірити або відремонтувати вогнегасники, це завдання слід довірити спеціалізованим компаніям або фахівцям з обслуговування протипожежного обладнання, які мають відповідну кваліфікацію та будуть проводити перевірки відповідно до всіх стандартів безпеки. Часто протипожежним обладнанням користуються люди, які не мають досвіду гасіння пожеж або експлуатації цього обладнання. Ми зустрічаємося з такими подіями і запрошуємо вас на них Центр підготовки персоналу ЕРГОН na kurs konserwatora sprzętu gaśniczego, w którym przeprowadzamy specjalistyczne szkolenie. Szczegóły oferty poznają Państwo, kontaktując się z nami telefonicznie lub mailowo.  

Про роботу консерватора пожежної техніки 

Безпека – це найважливіше для кожного з нас, тому замовлення на перевірку засобів пожежогасіння можна довіряти лише особі, яка має відповідну права. Potwierdzeniem przeprowadzenia konserwacji, naprawy czy remontu sprzętu jest podpisanie przez konserwatora protokołu. Natomiast gaśnice czy hydranty powinny otrzymać cechę aktualizacji – tzw. kontrolkę. Zazwyczaj jest to nalepka z nazwą firmy, nazwiskiem i podpisem konserwatora oraz datą wykonania i ważności przeglądu. 

Nasze szkolenia 

Zapraszamy do naszego ośrodka ERGON także na szkolenia m.in. z obsługi wózków widłowych, podestów ruchomych, suwnic, żurawi wieżowych i HDS czy spawania światłowodów.

Курс ERGON