Zapraszamy na szkolenie z dostępu linowego odpowiadające standardom IRATA, organizowane przez ERGON. Już od ponad 25 lat kształcimy profesjonalistów! Kurs z dostępu linowego typu IRATA realizowany jest według normy BS7985. Efektywnie i fachowo szkolimy w temacie uprawnień alpinizmu przemysłowego.

Czym jest dostęp linowy typu IRATA?

Szkolenia wysokościowe w obrębie dostępu linowego typu IRATA dotyczą sytuacji, w których pracownik wykonuje swoje zadania w podwieszeniu a przy pracy muszą być użyte dwie liny: robocza i asekuracyjna. W zakresie przemysłowych prac alpinistycznych użycie dwóch lin potrzebne jest do ustalenia pozycji pracownika, asekuracji oraz do wchodzenia i zjazdu z miejsca pracy.

Surowe procedury bezpieczeństwa związane z wykonywaną pracą i użycie dwóch lin zapewnia pracę w możliwie najbezpieczniejszych warunkach. W sytuacji, gdy lina robocza zawiedzie, alpinista przemysłowy dysponuje drugą liną by zapewnić sobie ochronę przed upadkiem z wysokości. Metod przemysłowego dostępu linowego używa się, gdy zastosowanie innych technik (np. dostępu budowlanego) jest ekonomicznie nieopłacalne, obarczone zbyt wysokim ryzykiem lub w przypadkach, gdy jest ono jedynym technicznie możliwym rozwiązaniem w danej sytuacji. Dostęp linowy jest także metodą korzystną dla środowiska, ponieważ nie wymaga użycia inwazyjnego sprzętu dostępowego. Uzyskanie uprawnień wymaga posiadania sprawności fizycznej, zdobycia fachowej wiedzy i profesjonalnego, praktycznego wyszkolenia. Realizujemy kurs według własnego systemu będącego odpowiednikiem standardów IRATA z uwzględnieniem polskiej legislacji w zakresie pracy na wysokości. Szkolenie z dostępu linowego typu IRATA realizowane jest analogicznie do standardów IRATA / OTDL.

Kurs z dostępu linowego typu IRATA kierujemy do osób chcących pracować przy:

 • słupach wysokiego napięcia
 • wieżach telekomunikacyjnych
 • renowacji zabytkowych budynków
 • myciu okien i fasad wieżowców
 • prowadzeniu prac wzmacniających na klifach przybrzeżnych
 • platformach na morzu wykonując ich czyszczenie, inspekcje i prace konserwatorskie
 • montażu i remoncie konstrukcji stalowych czy żelbetowych
 • sektorze budownictwa w obrębie inżynierii lądowej i wodnej
 • oraz do przedsiębiorstw, które chcą zlecić szkolenia swoich pracowników

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących pracę przemysłowymi technikami alpinistycznymi.

Szkolenie

Część praktyczna kursu realizowana jest na specjalnie przygotowanych konstrukcjach będących stałym wyposażeniem ośrodka szkoleń. Szkolenie jest gruntowne i przebiega według surowych wytycznych pracy. Warsztaty na szkoleniu odbywają się z użyciem wyposażenia takiego jak: systemy powstrzymywania spadania, szelki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, urządzenia samohamowne, liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości, linki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, przemysłowe hełmy ochronne, korzystamy również z tymczasowych i trwałych systemów do asekuracji takich jak np. lina życia. Szkolenie omawia system dostępu linowego na podstawie normy PN-EN 12841. Program kursu zapewnia teoretyczne i praktycznie przygotowanie do pracy w zakresie dostępu linowego na poziomie L1.

Szkolenie zawiera tematy takie jak:

 • system obsługi podwójnych lin: roboczej i asekuracyjnej
 • przygotowanie stanowiska pracy i zaplanowanie czynności
 • codzienne sprawdzanie sprzętu przed użyciem i jego konserwacja
 • ocena ryzyka w pracy na wysokości
 • zasady ewakuacji, auto-ratownictwo wysokościowe
 • czynniki szkodliwe występujące w pracach na wysokości
 • aktualne normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa prac na wysokości
 • przepisy BHP obowiązujące w trakcie pracy.

Czas trwania szkolenia: 5 dni + 1 dzień egzaminu (łącznie 6 dni po 8 h dziennie), większość czasu to zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia ERGON w języku polskim i angielskim, honorowany w kraju i zagranicą, w oparciu standard BS7985. Ośrodek wydaje certyfikaty w formie: plastikowej karty z hologramem i wizerunkiem w języku angielskim lub papierowy w formacie A4 z hologramem i wizerunkiem (polsko-angielski). Certyfikaty zawierają dokładny opis zdobytych uprawnień do pracy na wysokości.

Wymagania

Do zapisania się na kurs wysokościowy z zakresu dostępu linowego trzeba spełnić następujące wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie, co najmniej podstawowe
 • sprawność fizyczna w stopniu umożliwiającym prace na wysokości
 • badania wysokościowe wydane przez lekarza medycyny pracy

Cena kursu

Ośrodek oferuje bardzo korzystną cenę kuru. Dla większych grup przygotowaliśmy atrakcyjne rabaty. Szczegółowa oferta cenowa znajduje się tutaj <link> W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem: +48 22 290 29 09 lub email: biuro@platformaedukacji.pl nasi pracownicy odpowiedzą na nie szczegółowo.

Gdzie mają miejsce szkolenia?

Zajęcia w ośrodku OSO prowadzą certyfikowani instruktorzy oraz egzaminatorzy posiadający najwyższe kwalifikacje.  Szkolenia wysokościowe z zakresu dostępu linowego prowadzimy w Hali Szkoleniowej naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO w Warszawskim Ursusie na ul. Gierdziejewskiego 5/272A. Ośrodek realizuje kształcenie praktyczne w hali z wykorzystaniem sprzętu m.in. marki PETZL na specjalistycznej konstrukcji H=12m x W 7m X L10m, która spełnia wymagania OTDL, IRATA. na wyposażeniu są drabiny przemysłowe, podesty i kratownice oraz atestowane punkty do kotwienia, (stałe punkty do asekuracji). Organizator zapewnia posiłek i napoje. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu!

Dlaczego warto odbyć szkolenie?

Pracowników z uprawnieniami dostępu linowego typu IRATA pracodawcy poszukują min. do: napraw i utrzymania platform na morzu takich jak: czyszczenie, inspekcje i prace konserwatorskie, wykonywania testów dla przemysłu naftowego i gazowego. Na lądzie pracownicy z uprawnieniami dostępu linowego mogą prowadzić prace wzmacniające na klifach przybrzeżnych, wykonywać zadania w obrębie inżynierii lądowej, pracować przy słupach wysokiego napięcia, wieżach telekomunikacyjnych, na zabytkowych budynkach. Zdobycie uprawnień z dostępu linowego daje szansę na podjęcie ciekawego, wysokopłatnego zatrudnienia w kraju lub za granicą. Zapraszamy także do zapoznania się z ofertą pozostałych szkoleń alpinistycznych organizowanych przez nasz ośrodek: szkolenie z dostępu budowlanego i szkolenie wysokościowe typu IRATA.