Zapraszamy na kurs dostępu budowlanego, organizowany przez ERGON. Już od ponad 25 lat skutecznie kształcimy zawodowców. Szkolenie realizowane jest zgodnie z normą BS 8454. Profesjonalnie i przystępnie pomagamy zdobyć Anrechte wysokościowe w zakresie dostępu budowlanego.

Czym jest dostęp budowlany?

Szkolenie wysokościowe zwane dostępem budowlanym adresowane jest do wszystkich którzy w czasie wykonywania swojej pracy narażeni są na upadek z wysokości. Pracą na wysokości w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z póżn. zm. (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., nr 169, poz. 1650 ze zm.) jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. O pracy na wysokości mówimy od 1m a od 2m zachodzi obowiązek stosowania SOI (środków ochrony indywidualnej). Dotyczy to wszystkich którzy w trakcie wykonywania obowiązków służbowych znajdują się na podwyższeniach oraz tych którzy pracując przy zagłębieniach, zbiornikach, włazach czy studzienkach mogą doznać urazu na skutek upadku z wysokości.

Szkolenia wysokościowe z zakresu dostępu budowlanego polecane są pracownikom, którzy wykonując powierzone im zadania używają przede wszystkim własnych rąk a Środki Ochrony Indywidualnej – SOI stosują głównie do ochrony przed upadkiem z wysokości w trakcie wykonywania pracy.

Prace na wysokości w dostępie budowlanym wykonywane są na:

słupach energetycznych, kratownicach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, dachach płaskich i stromych o różnym nachyleniu, konstrukcjach budowlanych bez stropów, rusztowaniach, drabinach, podnośnikach, pomostach, podestach, galeriach, klamrach i innych podwyższeniach oraz elementach konstrukcji.

 

Kurs z dostępu budowlanego kierujemy szczególnie do:

 • pracowników ogólnobudowlanych
 • pracowników telefonii komórkowej
 • montażystów
 • konserwatorów
 • dekarzy
 • ekip odśnieżającym dachy
 • pracowników gospodarki wodno-kanalizacyjnej
 • instalatorów paneli fotowoltaicznych
 • pracowników sektora energetyki
 • do firm, które chcą zlecić szkolenia swoich pracowników
 • do osób chcących zmienić pracę i uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe

Program kursu jest obszerny i zapewnia całościowe, teoretyczne i praktycznie przygotowanie do pracy w zakresie dostępu budowlanego co daje gwarancję większego bezpieczeństwa w pracy.

Część praktyczna kursu realizowana jest na specjalnie przygotowanych konstrukcjach będących stałym wyposażeniem ośrodka szkoleń. Warsztaty na szkoleniu odbywają się z użyciem wyposażenia takiego jak: systemy powstrzymywania spadania, szelki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, urządzenia samohamowne, liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości, linki bezpieczeństwa, łączniki, amortyzatory, przemysłowe hełmy ochronne.

Wiedza zdobyta na szkoleniu:

 • charakterystyka pracy na wysokości i zagrożenia z nią związane
 • ogólne zasady podczas wykonywania pracy na wysokości
 • organizacja stanowiska pracy
 • sposoby bezpiecznego transportu narzędzi i materiałów potrzebnych w pracy
 • dobór i właściwe użycie sprzętu adekwatnego do wykonywanej pracy
 • zasady wiązania węzłów, nauka wiązania podstawowych węzłów, umiejętność oceny jakości ich wykonania, nauka kotwiczenia
 • bezpieczna eksploatacja i obsługa szelek zabezpieczających przed upadkiem
 • umiejętność kontroli bieżącej używanego sprzętu (przeglądy)
 • znajomość oznaczenia CE
 • środki ochrony indywidualnej przed upadkiem (SOI)
 • umiejętność działania zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta sprzętu
 • użycie, kontrola i przechowywanie systemów, planowanie systemu przed uruchomieniem
 • znajomość wpływu warunków pogodowych na użytkowanie systemu
 • najczęstsze przyczyny wypadków i sposoby na ograniczenie ich występowania
 • znajomość systemu ochrony przed upadkiem EN PN 363:2008
 • umiejętność oceny bezpieczeństwa i ryzyka w pracy na wysokości
 • aktualne normy i przepisy dotyczące bezpieczeństwa prac na wysokości

Czas trwania szkolenia to 8h w tym 5h praktyki.

Po ukończeniu szkolenia kursant otrzymuje

Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia ERGON w języku polskim i angielskim, honorowany w Polsce i zagranicą, w oparciu standard BS 8454. Ośrodek wydaje certyfikaty w formie: plastikowej karty z hologramem i wizerunkiem w języku angielskim lub papierowy w formacie A4 z hologramem i wizerunkiem (polsko-angielski). Certyfikaty zawierają dokładny opis zdobytych uprawnień do pracy na wysokości.

Anforderungen

Do zapisania się na Hochgebirgskurs z zakresu dostępu budowlanego trzeba spełnić następujące wymagania:

 • Ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • sprawność fizyczna w stopniu umożliwiającym prace na wysokości
 • badania wysokościowe wydane przez lekarza medycyny pracy

Preis des Kurses

Das Resort bietet einen sehr günstigen Kurspreis. Für größere Gruppen haben wir attraktive Rabatte vorbereitet. Ein detailliertes Preisangebot finden Sie hier Wenn Sie weitere Fragen haben. Bitte kontaktieren Sie uns unter: +48 22 290 29 09 oder per E-Mail: biuro@platformaedukacji.pl unsere Mitarbeiter werden sie detailliert beantworten.

Gdzie mają miejsce szkolenia?

Zajęcia w ośrodku OSO prowadzą certyfikowani instruktorzy oraz egzaminatorzy posiadający wysokie kwalifikacje.  Szkolenia wysokościowe z dostępu budowlanego prowadzimy w Hali Szkoleniowej naszego Ośrodka Szkolenia Operatorów OSO w Warszawskim Ursusie na ul. Gierdziejewskiego 5/272A. Organizator zapewnia posiłek i napoje.

Ośrodek może zorganizować również szkolenie wysokościowe np. dla elektryków przy słupach, w lokalizacji zaproponowanej przez klienta. W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu. Zachęcamy do wzięcia udziału w naszym szkoleniu!

Dlaczego warto odbyć szkolenie?

W naszym ośrodku skutecznie kształcimy zawodowców już od ponad 25 lat. Szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób dorosłych realizujemy w najwyższym standardzie zgodnie z normą, jakości edukacji ISO 29990. Uprawnienia wysokościowe z zakresu dostępu budowlanego są poszukiwane przez pracodawców do wykonywania prac min. takich jak: prace ogólnobudowlane, malowanie elewacji i dachów, naprawa lub odśnieżanie dachów. Zdobycie uprawnień wysokościowych z zakresu dostępu budowlanego daje, więc różnorodne możliwości podjęcia zatrudnienia zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Zachęcamy także do zapoznania się z ofertą pozostałych szkoleń alpinistycznych organizowanych przez nasz ośrodek: szkolenie z dostępu linowego i szkolenie wysokościowe typu IRATA